TALLER ELS SISTEMES DE l’AIGUA

El proper 6 de març començarà el nostre cicle de postgrau: ELS SISTEMES DE L’AIGUA.

Els sistemes litorals i les vores de rius i rieres, especialment en regions com la Mediterrània, formen part de la temàtica més específica del paisatgisme. Dins d’aquest àmbit, projectes com els passejos marítims, els fronts fluvials, les zones humides … s’enfoquen des del tractament de millora d’espais degradats. Aquest procés passa sempre per aprofundir en el coneixement de les interferències entre terra i aigua i, en conseqüència, en la vegetació, tant des del punt de la transformació com de la gestió i el manteniment.

Aquest postgrau tracta d’entendre els mecanismes del cicle de l’aigua, dels sistemes hídrics i els sistemes del litoral. El taller, que es dividirà en dos mòduls, es centrarà en l’estudi d’aquells espais en què l’aigua té un paper preponderant en el paisatge.


El taller d’Els Sistemes de l’Aigua I, es realitzarà, aquest any, sota el lema de DOLÇ I SALADA, a càrrec de Víctor Ténez i Miriam García.

El treball es desenvoluparà al Delta de Llobregat on encara es poden percebre amb un cert abast seves dinàmiques costaneres i per tant, els efectes del canvi climàtic.

L’objectiu del curs es centrarà en el disseny amb criteris de resiliència de la vora litoral del municipi de Viladecans. En concret de la regeneració i adequació a l’ús públic del sistema dunar (platja, duna i llacunes litorals) i els seus espais servidors associats.

Els projectes es basaran en la regeneració i adequació a l’ús públic del sistema dunar del municipi de Viladecans, amb criteris de resiliència davant els efectes del canvi climàtic exigeix. Aquesta qüestió farà valorar les diferents estratègies de manteniment de necessari aporti sedimentari des del treball amb solucions basades en la natura.

Així mateix, el taller d’Els Sistemes de l’Aigua II, es realitzarà, enguany, sota el lema de BEHIND NATURE, a càrrec de Paolo Ceccon, Laura Zampieri i Agata Buscemi.

El treball es desenvoluparà a Venècia i es centrarà en la transformació d’un parc públic, per adaptar-lo a les canviants necessitats condicionades pel risc hidràulic, sense oblidar la necessitat d’activar la recuperació urbana i social d’un paisatge marginal de la ciutat.

Serà orientat a l’experimentació projectual, enfocada a l’optimització en la gestió de l’aigua, a la capacitat de controlar la qualitat i l’escala del disseny urbà fins al detall, així com la seva capacitat d’adaptació.

Els projectes finals es desenvoluparan a través del disseny de la morfologia del sòl, de l’aigua i de l’espai urbà; es pretén experimentar una idea renovada de la ciutat, de la seva ecologia, de la seva adaptabilitat i de la seva capacitat de conviure amb ells.