Virgínia Díaz del Río

Virgínia Díaz del Río

Arquitecta per la ETSAB de Barcelona (UPC), Màster Professional d’Estudis Territorials i Urbanístics (UPC) i Màster d’Arquitectura del Paisatge (UPC). Després de col•laborar amb diferents despatxos professionals com arquitecta, el 2006 entra a l’administració pública AMB, a la Direcció de Serveis de l’Espai Públic, on actualment treballa compaginant la realització de projectes d’arquitectura i paisatgisme amb la difusió de projectes a través de publicacions editorials, exposicions i col•laboració amb les universitats. Participa puntualment en el Màster Universitari en Paisatgisme (MBLandArch) des de 2016 i en el Màster d’Arquitectura del Paisatge de l’UPC des de 2018.