Victòria Fiol

Victòria Fiol

Arquitecta per la UPC, Doctoranda del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’ETSAB. Ha col•laborat en el Màster Universitari en Paisatgisme i en el Màster d’Arquitectura del Paisatge de la UPC des del 2009 fins a l’actualitat, i com a Coordinadora del mòdul en Intervencions paisatgístiques en Zones Urbanes i Turístiques del màster en Paisatge i Restauració de la Universitat dels Illes Balears. Va col•laborar en el Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’ETSAB en diferents projectes. Posteriorment va treballar en el Departament d’Espai Públic de l’AMB, realitzant projectes tant a escala territorial com d’espai públic. En l’actualitat continua l’exercici professional en el seu despatx Victòria Fiol Arquitectes, desenvolupant projectes en les disciplines de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge.