Raffaella Colombo

Raffaella Colombo

Graduada en el Politècnic di Milano amb un Màster en Arquitectura i una tesi final en Arquitectura de l’Paisatge. Ha estat professora d’Arquitectura de l’Paisatge a la Universitat durant 29 anys, en el Politècnic de Milà, a nivell de mestratge, ensenyant també amb Renata Rippa, Tomas Maldonado, Achille Carstiglioni, Marc Dezzi Bardeschi, a la
Escola d’Arquitectura, des de la teoria fins a les aplicacions, desenvolupant un mètode d’anàlisi i enfocament holístic sòlid cap a la disciplina. Actualment és professora de Paisatge a l’Escola de Disseny, Politecnico di Milano i professora convidada de mòduls intensius Living Public Landscapes a KEA | Copenhagen School of Design and
Technology, a Dinamarca ia l’Argentina a FAUD | Facultat d’Arquitectura, Urbanisme i Disseny, Universitat Nacional de Còrdova. Té col·laboracions contínues amb moltes universitats internacionals. Està interessada en explorar sistemes de complexitat visibles i invisibles en les ciutats, per tal de crear millors projectes visionaris
per augmentar les relacions humanes, la interacció dels usuaris i noves identitats verds forts i específiques.
Durant la seva carrera acadèmica ha co-planificat i revisat més de 1600 projectes universitaris, sistemes de planificació per a espais públics a tot el món i ha realitzat més de 270 conferències universitàries.