Eva Pagés

Eva Pagés

Arquitecta per l’ETSAB. Màster d’Arquitectura de l’Paisatge de la UPC. Treballa des del 2004 a la redacció i direcció de projectes d’espai públic i equipaments amb Claudi Aguiló Riu al Servei de Espai Públic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Destacant la seva investigació en els projectes per una mobilitat sostenible, una millora ambiental del disseny i gestió del paisatge urbà i metropolità. Ha participat també en ponències pel Màster Universitari en Paisatgisme (MBLandArch), el Màster d’Arquitectura del Paisatge de la UPC i per cursos de projectes de l’ETSAB i l’ETSAV.