Anna Majoral

Anna Majoral

Arquitecta per l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), Màster Universitari en Urbanisme (2013) i Màster en Arquitectura del Paisatge (2009). És professora associada del Departament d’Urbanisme de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i compagina les seves tasques docents i de recerca amb l’exercici professional que desenvolupa el Servei de Planejament Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Forma part de l’Institut Hàbitat, Turisme, Territori (HTT) -centre interuniversitari format per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Màlaga.