TALLER DE POGGIO aquilone 2018 – Simonetta BASTELLI

L’associació cultural “Simonetta Bastelli” anuncia la convocatòria de participació en un taller permanent, que tindrà lloc a Poggio Aquilone, Sant Venanzo (TR), el proper mes de setembre de 2018.

TEMA i ORGANITZACIÓ

Es tracta d’un taller destinat a 20 acadèmics que tindrà lloc a l’antic poble de Poggio Aquilone a la ciutat de Sant Venanzo, de dimarts, 18 a divendres 21 de setembre de 2018. Els participants treballaran la relació entre arquitectura i natura.

El tema per a l’edició de 2018 serà “La plaça del jardí com a lloc de referència i identitat”.
Els participants es dividiran en quatre/cinc grups de treball, cadascun coordinat per un tutor.

A més de la coordinació del tutor, el projecte es desenvoluparà amb personalitats internacionals en els diversos sectors operatius del paisatge.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Un total de vint acadèmics podran participar al taller. Els perfils podran ser: doctors; estudiants de doctorat; graduats amb un títol de màster; graduats matriculats en un máster; graduats i estudiants de darrer any.

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Per a la participació al taller hi haurà dues fases:

– PRIMERA FASE: Inscripció per a la selecció, que s’ha d’enviar abans del 9 de juny de 2018 a l’adreça de correu electrònic: premio@simonettabastelli.com.

Els resultats de la selecció s’anunciaran per correu electrònic i es publicaran al lloc web www.simonettabastelli.com abans del 23 de juny de 2018.

– SEGONA FASE: inscripció al taller, tots els participants seleccionats hauran de regularitzar la inscripció abans del 13 de juliol de 2018 pagant, mitjançant transferència bancària, una contribució de 180€ per a allotjament i la manutenció.

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció dels participants admesos al taller es realitzarà mitjançant la comparació dels currículums presentats, valorant consecutivament la pertinença a les següents categories:

1. Doctorats amb tesis sobre paisatge; estudiants de doctorat interessats en temes de paisatge; graduats amb un mestratge relacionat amb temes de paisatge;

2. Graduats matriculats en un programa de màster sobre qüestions de paisatge;

3. Graduats, que tenen en el seu currículum d’estudis i / o matèries professionals, interessos, recerques relacionades amb el paisatge.

4. Estudiants universitaris

PREGUNTES / ACLARIMENTS

Les preguntes o aclariments s’han d’enviar per correu electrònic a premio@simonettabastelli.com fins el 31 de maig de 2018.

Les respostes seran directes i podrien publicar-se al lloc web: www.simonettabastelli.com.

ASPECTES ORGANITZATIUS

L’organització lliurarà el material analític necessari per a l’execució òptima del taller abans de l’inici de l’esdeveniment.

Els grups organitzats treballaran en el lloc amb els respectius tutors i hauran de desenvolupar la idea del projecte en 3 taules de format A2.

El material s’ha d’enviar a la secretaria de l’organització del taller abans de les 17.00 P. M. del divendres, 21 de setembre de 2018.

El dissabte, 22 de setembre, a les 9.00h cada grup presentarà, en públic, la seva pròpia proposta al jurat.

JURAT

Les propostes seran analitzades per un jurat que triarà el grup a premiar.

ADJUDICACIÓ

Els premis es lliuraran el 22 de setembre de 2018.

EXPOSICIONS I PUBLICACIONS

Els projectes desenvolupats durant el taller seran objecte de publicació en l’exhibició del premi. Ls organització es reserva el dret d’exhibir (també en altres llocs) i / o publicar aquests treballs.

Mes informació —————> https://simonettabastelli.wordpress.com/il-workshop/