2017-2019 PRÀCTIQUES MÁSTER LANDSCAPE ARCHITECTURE BARCELONA | 120 ECTS |

Compartim el pòster actualitzat 2017-2019 amb la llista d’estudis on els alumnes del màster Landscape Architecture Barcelona (modalitat de 120 ECTS) podran realitzar les seves pràctiques professionals: