MÀSTER ARQUITECTURA DEL PAISATGE 120 ECTS

El Màster en Arquitectura del Paisaje es un programa intensiu (es desenvolupa en 18 mesos) que s’estructura a partir de quatre tallers troncals o postgraus, quatre tallers d’eines enfocades a projectes de paisatge, un taller intensiu internacional, una assignatura de Crítica d’proyectes de paisatge contemporani i la realització d’un Projecte final que inclou la possibilitat de realitzar un període de pràctiques en un despatx de paisatgisme durant un mínim de 10 setmanes i l’elaboració d’una tesina, el projecte d’investigació personal i crític del propi alumne.

Cada taller es relaciona amb temes actuals i situacions reals i es presenten en un context social i econòmic concret. Al principi de taller es realitzarà una visita de camp a l’emplaçament proposat i els alumnes s’organitzessin en equips multidisciplinars per desenvolupar el projecte. Els tallers estaran dirigits per professors experts en el camp de la intervenció i amb pràctica professional reconeguda, els quals tutoritzaran

els projectes dels alumnes mitjançant correccions tant particulars com públiques.

A partir de lliçons magistrals i conferències presentades per acadèmics i professionals de reconeguda experiència, s’aportarà als alumnes els coneixements i els conceptes necesareos per aplicar al seu projecte. Es realitzarà una correcció avaluada en la meitat del taller (setmana 3) i una presentació final (setmana 6) que es completarà amb el lliurament final de curs.

Les classes es duen a terme 4 vesprades per setmana, dimarts, dimecres, dijous i divendres a excepció dels cursos intensius, que són de dilluns a divendres. S’organitzen visites i excursions relacionades amb els temes de cada taller durant alguns caps de setmana; a més, els alumnes han d’assistir a les activitats paral·leles que solen organitzar-se fora de l’horari establert pel programa (cicles de conferències, excursions, etc.

calendari map general 2016-2018 120 ECTSMés informació sobre els horaris del proper curs aquí