WORKSHOP INTERNACIONAL III: Fertile grounds emergent ecologies and commons

En la recerca de nous sòls fèrtils dins l’entramat trama urbana, el taller intensiu internacional es focalitza en estratègies de osmosi i revitalització del paisatge.
El taller busca noves fertilitats, de manera conceptual i literal, amb l’objectiu d’introduir-hi valors del paisatge i interacció social en àrees post-industrials o en teixits urbans en transformació.

Tenint com a objectiu principal redefinir el límit entre l’urbà i el natural, el taller explorarà solucions sostenibles per als ecosistemes humans.
Es proposa emprar el disseny del paisatge com a filosofia de transformació urbana capaç de reconnectar i d’actuar com a mediador per a la comunitat.

Com el projecte de paisatge pot – a través de l’ecologia i les eines de disseny – reforçar la identitat d’un barri? Conforma l’espai públic un llenç fèrtil per a les accions humanes? Podran les noves “centralitats” conrear urbanitat i béns comuns en àrees post-industrials o en teixits urbans perifèrics?

A través del disseny de les naturaleses intermèdies com els sistemes filtrants, el workshop té com a objectiu revelar oportunitats per a les connexions entre paisatges i crear xarxes comunitàries al barri de Poblenou.

Reconnectant gent, naturalesa i teixits, el projecte de disseny de paisatge – l’objectiu principal del qual és l’ecologia – pot arribar a ser l’eina per a millorar l’habitabilitat del lloc i redescobrir i  tornar a imaginar el seu sentit.

METODOLOGÍA:

Els grups d’estudiants es centraran a:

detectar les esquerdes del teixit urbà: com a catalitzadors per a la renovació de l’espai públic: descobrint paisatges invisibles, espais intersticials o àrees públiques oblidades.

trencar les escales: treballant des de l’escala de ciutat a l’escala entre barris fins a arribar a la petita escala, detectant específicament cada “episodi” urbà.

abordar la connectivitat: detectar els seus problemes i establir hipòtesis de circulació i moviment per a reforçar l’apropiació dels espais no construïts per part de la població creant xarxes.

revelar els béns comuns: de cada barri per a reclamar l’entorn construït a favor dels ciutadans.

reforçar el genius loci : del lloc, l’atmosfera local i la seva memòria.

proposar materialitats : escenaris alternatius per a les superfícies impermeables que, avui dia, dominen les àrees urbanes.

implementar estratègies ecològico-bioclimàtiques en el mètode de disseny.

Tercer Curs Internacional – Sara Bartumeus & TOPIO7 – 2017-2018