lIBRO FINAL 30 AÑOS MASTER.compressed

 

Programa de Master reconegut dins el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)  European Higher Education Area (EHEA) es va posar en marxa juntament amb l’aniversari dècada Procés de Bolonya “, el març de 2010, durant la Conferència Ministerial de Budapest-Viena.

Com l’objectiu principal del procés de Bolonya des de la seva creació el 1999, l’EEES es pretén garantir la comparabilitat dels sistemes compatibles i coherents d’educació superior a Europa.

Programa de Master reconegut per la Regió Europea de la Federació Internacional d’Arquitectes Paisatgistes. European Region of the International Federation of Landscape Architects.

IFLA Europa compta amb un panell de Reconeixement Escolar, l’objectiu és monitoritzar i revisar la compatibilitat dels programes d’arquitectura paisatgista en referència als objectius de la Federació i de les normes proclamades educació i els requisits.

Document d’orientació sobre el procediment per al reconeixement dels programes d’Arquitectura del Paisatge a la Regió Europea.