Cursos teòrics

—————————————————————————————————–

CRÍTICA DE PROJECTES DE PAISATGE CONTEMPORANI 8 ECTS

L’assignatura persegueix explorar els mecanismes d’anàlisi, investigació i reflexió crítica sobre projectes paisatgístics contemporanis. Últimament veiem comú que la Teoria de l’arquitectura del paisatge es busqui a través del treball particular pràctic dels professionals. La tasca de comprendre els projectes, l’abast de les propostes i l’estil contemporani de certes tendències del paisatge serà el fonament teòric del que s’alimentaran la discussió i la reflexió durant l’assignatura… Anar al lloc
—————————————————————————————————–

PROJECTE FINAL DE MÀSTER 30 ECTS

Pràctiques professionals: La primera part consistirà en la immersió de l’alumne en la vida professional. Per això el màster dona la possibilitat de dur a terme 250 hores de pràctiques en algun dels despatxos de paisatgisme nacional, amb els que s’hagi establert conveni de col·laboració. Es designarà un tutor professional, que acollirà l’estudiant i supervisarà la seva trajectòria dins el despatx.
Tesina: En paral·lel a aquest exercici professional, l’estudiant elaborarà un projecte de recerca o tesina, personal, crític i de visió holística respecte els coneixements assimilats al llarg del màster i concretament basat en els coneixements adquirits durant les pràctiques.
Finalment, l’alumne realitzarà una presentació oral del treball amb suport visual, que serà avaluada davant un tribunal composat com a mínim per tres persones… Anar al lloc

—————————————————————————————————–

La Universitat Politècnica de Catalunya es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.