Aigua i turisme

 

Es presenta la visió personal en la projectació paisatgística d’un professional- professor de reconegut prestigi, en forma de curs intensiu. Vol posar en contacte als alumnes amb contexts professionals internacionals diferents al català i ampliar les visions locals. El tema està subjecte a la proposta del professor convidat, però es relaciona amb els dos segons grans tallers del Màster, Els Sistemes de l’Aigua i El Turisme: Nous Usos per a Antics Territoris.

Curs intensiu internacional II

2 ECTS, 25 hores lectives.

Es realitza al llarg de una setmana, amb classes de dilluns a divendres de 15.30 h a 20.30 h.

Objectius

– Coneixement per investigar, analitzar i dur a terme una reflexió personal fonamentada sobre l’entorn.

– Capacitat d’afrontar un problema específic relacionat amb la gestió del paisatge i el territori, i especialment vinculat amb l’espai públic i els sistemes del verd, i trobar solucions concretes, pràctiques i realitzables.

– Capacitat per adquirir noves visions i metodologies de treball en el camp del paisatge.

– Estudiar i aplicar aspectes essencials de la professió com les lleis de l’ecologia, els sistemes agrícoles i la, no menys important, recerca de la bellesa.

Anàlisi qualitatiu (*competències) i quantitatiu (crèdits ECTS):

*D’acord al marc de competències de EBANELAS ECLAS