Refer paisatges

 

S’ofereix als alumnes del màster la oportunitat de treballar amb figures reconegudes o emergents en el camp del paisatge, tant acadèmics com professionals, a nivell internacional. Els professors convidats solen proposar, des d’una aproximació personal, la seva temàtica i metodologies. Els temes assajats es debaten sota una àmplia perspectiva (projectual, analítica, diagnòstica), i coincideixen amb l’actualitat paisatgística: el projecte de l’espai públic en els límits de la metròpolis mediterrània, la introducció d’usos urbans o turístics en paisatges específics, com per exemple la costa, etc.

Curs intensiu internacional III

6 ECTS, 50 hores lectives.

Es realitza al llarg de dues setmanes, amb classes de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h.

Objectius

– Coneixement per investigar, analitzar i dur a terme una reflexió personal fonamentada sobre l’entorn.

– Capacitat d’afrontar un problema específic relacionat amb la gestió del paisatge i el territori, i especialment vinculat amb l’espai públic i els sistemes del verd, i trobar solucions concretes, pràctiques i realitzables.

– Capacitat per adquirir noves visions i metodologies de treball en el camp del paisatge.

Anàlisi qualitatiu (*competències) i quantitatiu (crèdits ECTS):

*D’acord al marc de competències de EBANELAS ECLAS