El projecte de l’espai públic

 

Es presenta la visió personal en la projectació paisatgística d’un professional-professor de reconegut prestigi, en forma de curs intensiu. El tema està subjecte a la proposta del professor convidat, però es relaciona amb els dos primers grans tallers del Màster, El Projecte de L’Espai Públic i Els Sistemes del Verd.

Curs intensiu internacional I

2 ECTS, 25 hores lectives.

Es realitza al llarg d’una setmana, amb classes de dilluns a divendres de 15:30 h a 20:30 h.

Objectius

– Coneixement per investigar, analitzar i dur a terme una reflexió personal fonamentada sobre l’entorn.

– Capacitat d’afrontar un problema específic relacionat amb la gestió del paisatge i el territori, i especialment vinculat amb l’espai públic i els sistemes del verd, i trobar solucions concretes, pràctiques i realitzables.

– Capacitat per adquirir noves visions i metodologies de treball en el camp del paisatge.

Anàlisi qualitatiu (*competències) i quantitatiu (crèdits ECTS):

*D’acord al marc de competències de EBANELAS ECLAS