SIG aplicat a infraestructures verdes

 

Els Sistemes d’Informació Geogràfics (SIG) formen part fonamental de les eines d’anàlisis i gestió del territori utilitzades per diversos equips disciplinaris, permetent la manipulació i classificació de grans quantitats de dades de manera eficaç. No obstant això, l’aproximació sensible des de l’àmbit de la proyectación paisatgística no és el context més explorat pels usuaris d’aquesta eina d’anàlisi espacial.

A partir de la comprensió del paisatge com a confluència i superposició d’elements de diferent naturalesa que interactuen entre si de manera dinàmica, el present curs intentarà implementar el treball en SIG com a eina que agilitzi la comprensió d’aquests elements en el marc analític i que, al mateix temps, fundi les bases de l’actitud projectual posterior. Més concretament en aquest curs s’abordarà la recopilació, el desplegament i l’anàlisi posterior de la informació geogràficament referenciada a través de les infraestructures verdes disponibles en un fragment del territori. S’examinaran les seves estructures, la seva funcionalitat i els serveis ecosistèmics que aporten des de la geoinformació.

Curs de formació continua

3 ECTS, 24 hores lectives.

Es realitza al llarg de sis setmanas, amb classes els divendres de 15:30 h a 20:30 h.

Objectius

L’objectiu del curs és la formació de professionals relacionats amb l’anàlisi, la gestió i la proyectación del territori, en l’ús estratègic dels Sistemes d’Informació Geogràfics (SIG) com a recurs d’avaluació i identificació de les infraestructures verdes en el territori. Concretament aquest curs estarà plantejat sobre la implementació específica del programari QGIS, com a eina de treball. Sobre aquesta base, l’alumne serà capaç d’avaluar la situació d’aquestes infraestructures naturals i detectar les seves potencialitats, reconeixent alhora les seves limitacions, a fi de platejar intervencions que les millorin, les consolidin i les facin perdurables en el temps.

Anàlisi qualitatiu (*competències) i quantitatiu (crèdits ECTS):

*D’acord al marc de competències de EBANELAS ECLAS