BIM aplicat als sistemes de l’aigua

 

El Building Information Modelling (BIM) és una metodologia cada vegada més en auge de treball col·laboratiu per a la creació i gestió de projectes, amb l’objectiu últim de centralitzar la informació en un model digital. La seva aplicació en l’arquitectura del paisatge és un terreny avui dia encara molt poc conegut i explorat, però, no obstant això, amb un enorme potencial que aquest curs pretén descobrir i desenvolupar.

D’altra banda, i davant la falta de formació específica de sistemes BIM aplicats al projecte, planificació i gestió del paisatge, aquest curs ofereix una alternativa d’especificitat que promou una mirada sensible davant un instrument que encaixa amb les lògiques de treball multidisciplinari que sempre han existit en el tractament de sistemes d’infiltració, gestió d’escorrenties, marges fluvials, sistemes costaners i altres ecosistemes riberencs que mereixen de protecció i restauració. En aquest sentit s’introduirà l’especificitat del material vegetal com a recurs a explorar a través del modelatge paramètric.

Curs de formació continua

3 ECTS, 24 hores lectives.

Es realitza al llarg de sis setmanas, amb classes els divendres de 15:30 h a 20:30 h.

Objectius

El principal objectiu del Curs de Disseny Paramètric BIM i Sistemes de l’Aigua és proporcionar al paisatgista els recursos necessaris per a desenvolupar la seva activitat professional en un món cada vegada més digitalitzat, utilitzant les eines de modelatge BIM del programari Autodesk Revit, i aplicant les seves possibilitats en el marc del disseny de gestió hídrica, sistemes d’infiltració, entorns fluvials i costaners. De manera paral·lela, es pretén expandir la mirada sobre alguns usos més experimentals i disruptius de l’eina, aplicant el modelatge paramètric al projecte de paisatge i permetent adaptar el seu ús en la temàtica específica del tractament de l’aigua i la gestió d’aquesta dins del territori. A més, es treballarà la implementació dels sistemes vegetals i naturals íntegrament dins de les lògiques del modelatge.

Finalment, es proposa iniciar a l’estudiant en les regles del BIM a nivell d’estàndards i col·laboració, que constitueixen un dels supòsits fonamentals a l’hora de relacionar-se amb els professionals BIM de la resta de disciplines. Per a aconseguir-ho, al llarg del curs cada alumne anirà desenvolupant un exercici complet, treballant de forma guiada en el modelatge, la gestió de dades i la visualització de la informació de projecte des del model BIM.

Anàlisi qualitatiu (*competències) i quantitatiu (crèdits ECTS):

*D’acord al marc de competències de EBANELAS ECLAS