BIM aplicat a l’Espai public

 

El Building Information Modelling (BIM) és una metodologia cada vegada més en auge de treball col·laboratiu per a la creació i gestió de projectes, amb l’objectiu últim de centralitzar la informació en un model digital. La seva aplicació en l’arquitectura del paisatge és un terreny avui dia encara molt poc conegut i explorat, però, no obstant això, amb un enorme potencial que aquest curs pretén descobrir i desenvolupar.

D’altra banda, i davant la falta de formació específica de sistemes BIM aplicats al projecte, planificació i gestió del paisatge, aquest curs ofereix una alternativa d’especificitat que promou una mirada sensible davant un instrument que encaixa amb les lògiques de treball multidisciplinari que sempre han existit en el projecte de l’espai públic i la planificació

Curs de formació continua

3 ECTS, 24 hores lectives.

Es realitza durant sis setmanes, amb classes els divendres de 15:30 h a 20:30 h.

Objectius

El principal objectiu del Curs de Disseny Paramètric BIM i Espai Públic és proporcionar al paisatgista els recursos necessaris per a desenvolupar la seva activitat professional en un món cada vegada més digitalitzat, utilitzant les eines de modelatge BIM del software Autodesk Revit, i aplicant les seves possibilitats en el marc del disseny de l’espai urbà contemporani. De manera paral·lela, es pretén expandir la mirada sobre alguns usos més experimentals i disruptius de l’eina, aplicant el modelatge paramètric al projecte de paisatge i permetent adaptar el seu ús en el marc d’entorns i escales tan diversos com la planificació i estratègia urbana, el disseny d’àmbits públics desaprofitats, les línies de costa i altres llocs d’oportunitat en el context de la metròpolis contemporània.

Finalment, es proposa iniciar a l’estudiant en les regles del BIM a nivell d’estàndards i col·laboració, que constitueixen un dels supòsits fonamentals a l’hora de relacionar-se amb els professionals BIM de la resta de disciplines. Per a aconseguir-ho, al llarg del curs cada alumne anirà desenvolupant un exercici complet, treballant de forma guiada en el modelatge, la gestió de dades i la visualització de la informació de projecte des del model BIM.

Anàlisi qualitatiu (*competències) i quantitatiu (crèdits ECTS):

 

*D’acord al marc de competències de EBANELAS ECLAS