Curriculum

 

El Màster d’Arquitectura del Paisatge enfoca el Paisajeismo des de 8 punts de vista complementaris. Des de cada un d’ells s’aborda un problema concret, per al qual els alumnes experimenten amb diferents solucions a través del disseny. La suma d’aquests 8 enfocaments del paisatge, tutoritzat per diferents professionals, acaba construint el marc personal a través del qual cada alumne exercirà la professió.

El programa del màster s’estructura en 4 mòduls principals (A. Espai públic, B. Sistemes del verd, C. Sistemes de l’aigua, D. Turisme), 3 cursos intensius internacionals (I. L’espai públic verd, II. Aigua i turisme, III. Refer paisatges) i un bloc teòric (Críticas de projectes de paisatge contemporani i el Projecte final de màster):

 

————————————————————————————————–

I. L’ESPAI PÚBLIC VERD 2 ECTS

L’objecte d’aquest taller és presentar la visió personal en la projectació paisatgística d’un professional-professor de reconegut prestigi, en forma de curs intensiu. Vol posar en contacte els alumnes amb contextos professionals internacionals diferents al català i ampliar les visions locals. El tema està subjecte a la proposta del professor convidat, però es relaciona amb els dos primers grans mòduls del Màster, El projecte de l’espai públic i Els sistemes del verd, ja que s’imparteix en paral·lel a aquestes dues assignatures ….Anar al lloc
—————————————————————————————————-

II. AIGUA I TURISME 2 ECTS

L’objecte d’aquest taller és presentar la visió personal en la projectació paisatgística d’un professional-professor de reconegut prestigi, en forma de curs intensiu. Vol posar en contacte els alumnes amb contextos professionals internacionals diferents al català i ampliar les visions locals. El tema està subjecte a la proposta del professor convidat, però es relaciona amb els dos segons grans tallers del Màster, Sistemes de l’aigua i Turisme: Nous Usos per a Antics Territoris, ja que s’imparteix en paral·lel a aquestes dues assignatures …Anar al lloc

—————————————————————————————————–

III. REHACER PAISAJES 6 ECTS

El objeto de este taller es presentar la visión personal en la proyectación paisajística de un profesional-profesor de reconocido prestigio, en forma de curso intensivo. El tema está sujeto a la propuesta del profesor invitado. Quiere poner en contacto a los alumnos con contextos profesionales internacionales diferentes al catalán y ampliar las visiones locales… Anar al lloc

—————————————————————————————————–

La Universitat Politècnica de Catalunya es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.