Crítica de projectes de paisatge contemporani

 

L’assignatura persegueix explorar els mecanismes d’anàlisi, investigació i reflexió crítica sobre projectes paisatgístics contemporanis. Últimament, veiem comú que la teoria de l’arquitectura del paisatge es busqui a través del treball particular pràctic dels professionals. La tasca de comprendre els projectes, l’abast de les propostes i l’estil contemporani de certes tendències del paisatge serà el fonament teòric del que s’alimentaran la discussió i la reflexió durant l’assignatura.

El gran arxiu de projectes que es reuniran al llarg de 20 anys de la Biennal Internacional d’Arquitectura Paisatgista de Barcelona serà el terreny pràctic des del qual es desenvoluparà el seminari. Alguns grups que ja treballen en la reflexió teòrica, com Europe – LAE, que articulen la transferència de coneixement, ajudaran a dirigir aquest seminari teòric que aborda la investigació i l’evolució crítica de la disciplina.

La crítica és una important eina de reflexió sobre el resultat del procés creatiu. Forma les capacitats del pensament crític i de la comunicació transparent. En aquest curs, l’alumne escollirà un projecte contemporani de paisatgisme per elaborar, a partir d’aquest, un projecte de crítica il·lustrat. A partir de l’estudi de la literatura, de conferències, d’estudis de camp i d’exercicis de dibuix i redacció, aprendrà a articular un discurs crític coherent i ben fundat. L’objectiu del curs consisteix a interpel·lar l’alumne en les seves opinions, a descobrir la intenció que s’amaga darrere d’un dibuix i interpretar-lo, a proposar possibles comparacions, mostrar els criteris pels quals es podria avaluar i indicar les lliçons que se’n poden extreure.

Crítica de projectes de paisatge contemporani

8 ECTS, 50 hores lectives

Es realitza al llarg de dues setmanes, amb classes de dilluns a divendres (09:30 a 16:30 hs.)

Objectius

– Reflexionar sobre els mecanismes de projectació de paisatge des de l’anàlisi de bones pràctiques europees de la base de projectes seleccionats i premiats a la Biennal Internacional de Paisatge i els llibres de Landscape Architecture Europe.

– Aplicar metodologies d’anàlisi de projectes de paisatge contemporanis.

– Desenvolupar una proposta teòrica referent  a temes del nous paisatgisme.

– Reconèixer les noves i més avançades tendències dels paisatgisme del futur.

Anàlisi qualitatiu (*competències) i quantitatiu (crèdits ECTS):

*According to the EBANELAS ECLAS competences frame