Direcció: ETSAB – Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Avinguda Diagonal 469, Edificio A, 5º planta, Departament d’Urbanisme. Barcelona

Teléfono: (34) 93 401 64 11

Correo Electrónico:

Mas, Clara. COORDINACIÓ TÈCNICA

master.paisatge@upc.edu

Baez, Paula  COMMUNITY MANAGER & PUBLIC RELATIONS

master.paisatge.comunicacio@gmail.com

becario.map@gmail.com

Beristianou, Evanthia. EQUIP TÈCNIC

becario2.map@gmail.com