CONTEMPORANI

El Màster d’Arquitectura del Paisatge advoca per una visió propositiva sobre el paisatge. Els vessants analítiques i de coneixement actual de les problemàtiques sobre el paisatge estan al servei d’una opció projectual que el converteix en un màster professional, pràctic i contemporani.

INTERNACIONAL

Des de fa 39 edicions el Màster d’Arquitectura del Paisatge ha reunit a Barcelona a alumnes de tot el món amb els millors professionals del panorama internacional. Des de llavors segueix creant relacions entre alumnes i prestigiosos professionals.

PREPARACIÓ PROFESSIONAL

El màster orienta el seu esforç a la preparació professional de l’alumne a través del planejament, disseny i manteniment de propostes paisajisticas. El professorat internacional acompanya els alumnes durant tot el procés des de la seva experiència en l’àmbit professional i també els entrena per a la presentació i defensa.
El Máster d’Arquitectura del Paisatge enfoca el Paisatgisme des de 8 punts de vista complementaris. Des de cada un d’ells s’aborda un problema concret, per al qual els alumnes experimenten amb diferents solucions a través del disseny. La suma d’aquests 8 enfocaments del paisatge, de diferents professionals, acaba construint el marc personal a través del qual cada alumne exercirà la professió.

El programa del màster s’estructura en 4 mòduls principals (A. Espai públic i BIM aplicat, B. Sistemes del verd i BIM aplicat, C. Sistemes de l’aigua i SIG aplicat i D. Turisme i SIG aplicat), 4 eines aplicades a projectes de paisatge (I. BIM aplicat a l’espai públic, II. BIM aplicat als sistemes de l’aigua, III. SIG aplicat a Infraestructures verdes, IV. SIG aplicat al Turisme), un curso intensiu internacional (I. Refer paisatgesi un bloc teòric (Crítica de projectes de paisatge contemporani, Projecte final de màster).

Anar a curriculum

MAP Estudents

Notícies