2012 – 2013

LA METÀFORA DE LA SEMBRA. Una aproximació sistemàtica evolutiva de l’Arquitectura del Paisatge.