PRESENTACIÓ

El màster d’Arquitectura del Paisatge És Un Programa intensiu de Formació Contínua, professional, no universitari, impartit a temps complet en Un any, que es structure A partir de quatre Tallers troncals, dos Intensives i Un alt intensiu Internacional i el Desenvolupament D’Una tesina final de de màster.

Les classes s’imparteixen quatre tardes per setmana, dimarts, dimecres, dijous i divendres. El programa tracta de fer èmfasi sobre qüestions projectuals, de gestió i de manteniment al medi urbà i al territori que han sorgit recentment amb molta força en el nostre entorn. Proposa una temàtica que manté el compromís amb l’actualitat, amb la voluntat de continuar investigant sobre els tòpics del paisatgisme però, alhora, proposar l’exploració de temes emergents. L’enfocament dels projectes se centra en l’entorn mediterrani, abordant temes com la recuperació d’espais deteriorats, el projecte de les perifèries internes i dels espais intersticials de la ciutat i de les seves fronteres, la restauració dels ecosistemes, la gestió i projecte dels espais naturals, el projecte del jardí, el projecte de l’espai públic i del parc, l’espai turístic, la costa i la muntanya, la gestió dels espais de l’aigua, la vegetació i els seus processos, etc. A Milà (Itàlia) s’imparteix una nova edició d’aquest màster en italià .

També pots visitar http://paisatge.tumblr.com/

Objectius

L’objectiu acadèmic respon a la sensibilització actual envers la temàtica paisatgística i la intervenció ambiental, en la qual conflueixen disciplines diferents, algunes directament implicades amb els aspectes estètics i tècnics de la intervenció: el paisatgisme, l’arquitectura, l’urbanisme; d’altres de vinculades a les enginyeries civils, agrícoles i forestals; i d’altres de formació científica en els camps de les ciències ambientals o la planificació com la geografia, l’economia, el dret, etc. El màster se centra en el disseny de la intervenció i en la planificació de la protecció, però també en la transformació en paisatges naturals i artificials. És a dir, a la projectació de parcs i espais públics; al tractament d’espais que cal millorar, protegir i restaurar, específicament en els sistemes costaners i en els espais fluvials; a l’ordenació i la planificació del medi natural, i a l’ordenació del medi quan està subjecte a canvis en l’ús que el modifiquen substancialment, com en els nous espais agrícoles i turístics. Desenvolupa l’instrumental bàsic per inserir-se en el disseny dels aspectes estètics però també socials, tècnics i científics. Aporta els coneixements necessaris per a la avaluació i la comprensió del medi.

Podeu consultar http://www.masterpaisatge.com/

A qui va dirigit

El màster s’adreça a joves professionals que mostrin interès pel paisatge, especialment a diplomats en paisatge, titulats superiors universitaris dels camps de l’arquitectura, l’agronomia, la geografia, la biologia, l’enginyeria, etc. i llicenciats interessats en la intervenció en el paisatge. Subsidiàriament també es dirigeix a professionals formats en carreres tècniques que han seguit perfils propis de formació relacionats amb aquest camp (estudis a l’estranger, cursos de postgrau…) sensibilitzats per la intervenció en el paisatge. Està dirigit a professionals i a joves titulats espanyols i estrangers que desitgin actualitzar, reciclar, aprofundir o bé ampliar la seva formació en els camps de la problemàtica i l’instrumental de la projectació i l’ordenació del paisatge. Facilita la seva incorporació en equips interdisciplinaris interessats en aquest perfil professional que tinguin una formació prèvia afí.

 

Més de 30 anys de Màster d’Arquitectura del Paisatge de Barcelona

30 years Publication