MÒDULS

El programa del màster s’estructura en els mòduls que s’indiquen a continuació.

Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d’un o diversos mòduls.

 1. Espacio Público: Ideas, Conceptos y Estrategias Postgrau presencial. 13-10-2016 Barcelona (España)
 2. Espacio Público: Del Proyecto al Detalle Postgrau presencial. 08-11-2016 Barcelona (España)
 3. Intensivo Internacional. El Espacio Público Verde Curs de formació contínua presencial. 12-12-2016 Barcelona (España)
 4. Los Sistemas del Verde: Solo con Naturaleza Postgrau presencial. 10-01-2017 Barcelona (España)
 5. Los Sistemas del Verde: El Proyecto del Verde Postgrau presencial. 31-01-2017 Barcelona (España)
 6. Los Sistemas del Agua: La ciudad del Agua Postgrau presencial. 07-03-2017 Barcelona (España)
 7. Los Sistemas del Agua: Sistemas fluviales y la Agricultura Postgrau presencial. 28-03-2017 Barcelona (España)
 8. Intensivo Internacional. Agua y Turismo Curs de formació contínua presencial. 09-05-2017 Barcelona (España)
 9. El Turismo: Proyectar el Turismo Maduro Postgrau presencial. 30-05-2017 Barcelona (España)
 10. El Turismo: La Segunda Costa Postgrau presencial. 20-06-2017 Barcelona (España)
 11. Intensivo Internacional. Rehacer Paisajes Curs de formació contínua presencial. 17-07-2017 Barcelona (España)

MATÈRIES

 ————————————————————————————————–

1- Taller A1. El Proyecto del Espacio Público 9 ECTS
Al taller es proposarà un projecte sobre els espais no edificats en l’interior i també en les perifèries de la ciutat actual. Es treballarà a partir de tres tòpics:
–Els Referents culturals,
–els elements configuradors del projecte i
–el anàlisi de l’espai.
Assignatures teòriques relacionades: Art, Construcció del Paisatge, Ecologia, Paisatge Vegetal, Tècniques de Jardineria, Construcció i Serveis.
—————————————————————————————————

2- Taller A2. El Proyecto del Espacio Público 9 ECTS

Al taller es proposarà un projecte sobre els espais no edificats en l’interior i també en les perifèries de la ciutat actual. Es treballarà amb tres tòpics, com són els referents culturals, els elements configuradors de projecte i l’anàlisi de l’espai.
—————————————————————————————————-

3- Curso Intensivo Internacional 1. El Espacio Público Verde 2 ECTS

L’objecte d’aquest taller és presentar la visió personal en la projectació paisatgística d’un professional-professor de reconegut prestigi, en forma de curs intensiu. El tema està subjecte a la proposta del professor convidat. Vol posar en contacte als alumnes amb contexts professionals internacionals diferents al català i ampliar les visions locals.
—————————————————————————————————-

4- Taller B1: Los Sistemas del Verde: del Verde Urbano a los Espacios Naturales 9 ECTS

Aquest taller presenta el projecte del paisatge a escala territorial i vol fer compatible el manteniment i la millora dels sistemes naturals amb les intervencions que comporta la urbanització. Situa l’estructura i la forma dels sistemes del medi natural per mitjà de determinants ecològics i morfològics. Incorpora la possibilitat de la interferència entre el medi natural i el construït. Planteja per tant la definició de condicionaments a les infraestructures i l’estratègia del projecte del territori per acollir-les, des del Landart fins a aspectes de la planificació ecològica, i alhora considera la gestió dels espais naturals.
—————————————————————————————————-

5 – Taller B2. Los Sistemas del Verde: del Verde Urbano a los Espacios Naturales 9 ECTS

Aquest taller presenta el projecte del paisatge a escala territorial i vol fer compatible el manteniment i la millora dels sistemes naturals amb les intervencions que comporta la urbanització. Situa l’estructura i la forma dels sistemes del medi natural per mitjà de determinants ecològics i morfològics. Incorpora la possibilitat de la interferència entre el medi natural i el construït. Planteja per tant la definició de condicionaments a les infraestructures i l’estratègia del projecte del territori per acollir-les, des del Landart fins a aspectes de la planificació ecològica, i alhora considera la gestió dels espais naturals.
—————————————————————————————————–

6 – Taller C1. El Proyecto de los Sistemas del Agua. 9 ECTS

Els sistemes litorals i les vores dels rius i rieres són algunes de les temàtiques d’expertesa més específiques del paisatgisme i amb més perspectives de futur. Passeigs marítims, façanes fluvials, marines, rieres … i el tractament de millora d’espais degradats passen sempre pel coneixement de les interfícies entre terra i aigua, i el seu reflex en la vegetació i les problemàtiques de manteniment. Les condicions tècniques per al seu correcte desenvolupament tenen alts graus d’especificitat que l’experiència actual mostra en els camps de les enginyeries però també en els de les arts i les ciències ambientals.

Aquest taller s’apropa a la problemàtica de la construcció i l’ordenació d’aquests espais enllaçant arguments del paisatgisme, oportunitats de restauració, reutilització d’espais degradats … molt presents en aquestes situacions de marge, amb les formes i les estratègies de millora possibles.

—————————————————————————————————–

7 – Taller C2. El Proyecto del Sistema del Agua 9 ECTS

Els sistemes litorals, els marges dels rius i rieres són algunes de les temàtiques d’expertesa més específiques del paisatgisme i amb més perspectives de futur. Passeigs marítims, façanes fluvials, marines, rieres … i el tractament de millora d’espais degradats passen sempre pel coneixement de les interfícies entre terra i aigua, i el seu reflex en la vegetació i les problemàtiques de manteniment. Les condicions tècniques per al seu correcte desenvolupament tenen alts graus d’especificitat que l’experiència actual mostra en els camps de les enginyeries però també en els de les arts i les ciències ambientals.

Aquest taller s’apropa a la problemàtica de la construcció i l’ordenació d’aquests espais enllaçant arguments del paisatgisme, oportunitats de restauració, reutilització d’espais degradats … molt presents en aquestes situacions de marge, amb les formes i les estratègies de millora possibles.

—————————————————————————————————–

8 – Curso Intensivo Internacional 2. Agua y Turismo 2 ECTS

L’objecte d’aquest taller és presentar la visió personal en la projectació paisatgística d’un professional-professor de reconegut prestigi, en forma de curs intensiu. El tema està subjecte a la proposta del professor convidat. Vol posar en contacte als alumnes amb contexts professionals internacionals diferents al català i ampliar les visions locals.
—————————————————————————————————–

9 – Taller D1: El Turismo: Nuevos Usos para Antiguos Territorios 9 ECTS

El propòsit del taller és desenvolupar el projecte d’intervencions en espais naturals o construïts per l’agricultura o en llocs on el canvi d’ús del sòl condiciona fortament les seves característiques paisatgístiques. Planteja els paràmetres de valor i significació paisatgística i la seva traducció als aspectes de la intervenció professional. Aborda el desenvolupament sostenible per mitjà de la introducció del turisme en les seves diferents modalitats: massiu, rural¿ El taller situa les escales d’intervenció, la problemàtica ambiental que comporta i els condicionants econòmics i jurídics.
—————————————————————————————————–

10 – Taller D2. El Turismo: Nuevos Usos para Antíguos Territorios 9 ECTS

El propòsit del taller és desenvolupar el projecte d’intervencions en espais naturals o construïts per l’agricultura o en llocs on el canvi d’ús del sòl condiciona fortament les seves característiques paisatgístiques. Planteja els paràmetres de valor i significació paisatgística i la seva traducció als aspectes de la intervenció professional. Aborda el desenvolupament sostenible per mitjà de la introducció del turisme en les seves diferents modalitats: massiu, rural¿ El taller situa les escales d’intervenció, la problemàtica ambiental que comporta i els condicionants econòmics i jurídics.
—————————————————————————————————–

11 – Curso Internacional Intensivo. Rehacer Paisajes 6 ECTS

L’objecte d’aquest taller és presentar la visió personal en la projectació paisatgística d’un professional-professor de reconegut prestigi, en forma de curs intensiu. El tema està subjecte a la proposta del professor convidat. Vol posar en contacte als alumnes amb contexts professionals internacionals diferents al català i ampliar les visions locals.
—————————————————————————————————–

12- Propuesta Final de Máster 8 ECTS

Es tracta d’un treball individual que permet aprofundir en una temàtica especialment significativa i d’interès per a l’estudiant en el camp del paisatgisme. Té com a objectiu apropar l’alumne en la investigació i facilitar-li l’accés a altres nivells de formació continuada.

—————————————————————————————————–

 

La Universitat Politècnica de Catalunya es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.